Pinjaman Ekspress I


NOTA : Sila Cetak Borang Permohonan Pembiayaan Ekspres I. Borang Yang Lengkap diisi hendaklah dihantar kepada Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad.

 

 

 

 

SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN EKSPRES I

KELAYAKAN

 • Telah genap enam (6) bulan menjadi anggota Koperasi dan telah menjelaskan sepenuhnya yuran bulanan untuk tempoh dan membayar fi masuk sebanyak RM20.00 dan syer berjumlah RM100.
 • Anggota yang memenuhi syarat-syarat kelayakan potongan gaji seperti berikut :
  1. Bagi Anggota Tentera dan Awam yang berkhidmat di bawah KEMENTAH, keseluruh potongan gaji tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan (gaji pokok + elaun perkhidmatan)

HAD DAN TEMPOH BAYARAN
Had minima adalah RM500.00 dan maksima RM 10,000. Tempoh bayaran  adalah di antara 6 hingga 60 bulan.

PENJAMIN
Penjamin tidak diperlukan di bawah kontrak BAI INAH, di mana anggota bersetuju membayar Wang Jaminan dan Skim Perlindungan Pembiayaan (SPP) sebanyak 1%.

KADAR KEUNTUNGAN
Kadar keuntungan yang ditetapkan oleh Koperasi ke atas Jualan Harga Tangguh adalah sebanyak 6.75%  setahun yang akan disebut semasa Akad Jual Beli.

BAYARAN PERKHIDMATAN
Bayaran caj perkhidmatan serta SINGKING FUND (0.5% setahun) akan dikutip dari jumlah pembiayaan yang diluluskan.

 • DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN
 1. Salinan MyTentera / Kad Pengenalan pemohon
 2. Penyata Gaji Asal bulan terakhir pemohon
 3. Penyata Gaji Asal Tiga (3) bulan terkini (Pemohon Awam)
 4. Perbah II / Senarai KPJ & K atau Surat Kuasa menyambung perkhidmatan yang dikeluarkan oleh CSM/JRP dan disahkan oleh Pegawai Rekod Pasukan (Jika Perlu)
 5. Penentuan Had Kelayakan Pembiayaan (Pemohon Awam)
 6. Persetujuan Membenarkan Potongan Gaji (Penjamin Awam)
 7. Surat Pengakuan Penjamin Biro Perkhidmatan ANGKASA
 8. Surat Pengakuan – Biro Perkhidmatan ANGKASA (Anggota Baru)

 

 

 

Comments are closed.