VISI & MISI KOPERASI


VISI KOPERASI

Memastikan semua warga tentera termasuk kakitangan awam dalam Kementerian Pertahanan memiliki rumah sendiri yang sempurna dan mampumilik dengan slogan“Satu Anggota Satu Rumah”. 

MISI KOPERASI

Menyalurkan kemudahan dalam bentuk KEWANGAN,PERKHIDMATAN dan PERNIAGAAN kepada anggota bagi membantu meninggikan taraf ekonomi anggota melalui pemilikan rumah yang sempurna.

Comments are closed.