VISI & MISI KOPERASI


VISI KOPERASI

Memastikan semua warga tentera termasuk kakitangan awam dalam Kementerian Pertahanan memiliki rumah sendiri yang sempurna dan mampumilik dengan slogan“Satu Anggota Satu Rumah”.¬†

MISI KOPERASI

Menyalurkan kemudahan dalam bentuk KEWANGAN,PERKHIDMATAN dan PERNIAGAAN kepada anggota bagi membantu meninggikan taraf ekonomi anggota melalui pemilikan rumah yang sempurna.

Comments are closed.